BHP Śląsk na Facebooku
BHP Śląsk na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
adres e-mail: biuro@slaskbhp.pl | tel. 508 764 679

Kontakt:

Obsługa BHP Śląsk

tel:+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@slaskbhp.pl
NIP: 712 179 00 45

Prowadzimy kursy i szkolenia BHP
między innymi na terenie takich miast jak:

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Lublin

Praca w niskich temperaturach

Wedle wymogów BHP pracownik ma prawo odmówić pracy, jeżeli w miejscu pracy jest za niska temperatura.

Wysokość temperatury ma być dostosowana do zadań, jakie wykonują pracownicy, lecz nie może być niższa niż 14 st. C. Jeżeli pracownik wykonuje pracę biurową temperatura nie może spaść poniżej 18 st. C (rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

W przypadku, gdy ktoś wykonuje pracę na zewnątrz, bądź w pomieszczeniach, które nie są ogrzewane, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom pomieszczenie, w którym będą mogli oni się ogrzać, podgrzać posiłek lub zmienić ubranie. Obowiązkiem pracodawcy jest również bezpłatne świadczenie posiłków, jak i napojów pracownikom, jeżeli pracują oni w warunkach wyjątkowo uciążliwych.

W sytuacji, gdy warunki pracy nie są zgodne z przepisami bhp, dodatkowo stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników lub osób postronnych, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy i zawiadomić osobę, której podlega. Za ten czas otrzyma wynagrodzenie.

Z powodów mrozów, czy obfitych opadów śniegu pracownicy mogą mieć problemy z dostaniem się do miejsca pracy. W takiej sytuacji mogą oni skorzystać z urlopu na żądanie (cztery dni w ciągu roku kalendarzowego), o jakim muszą poinformować najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków. Jeśli będzie zbyt niska, pracownik może odmówić świadczenia pracy.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca. O przestrzeganie tego wymogu zaapeluje dziś Główny Inspektor Pracy.

Temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do metod, jakie wykorzystują pracownicy w trakcie wypełniania swoich zadań oraz wysiłku fizycznego, jaki jest konieczny do ich wykonania. Nie może być jednak niższa niż 14°C (chyba że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe, bo np. podwładny pracuje w chłodni). Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

– W przypadku prac wykonywanych w biurze oraz lekkich prac fizycznych temperatura nie powinna spadać poniżej 18°C – mówi Katarzyna Grzybowska, prawnik z Kancelarii Michałowski, Stefański Adwokaci.

Odmienne wymogi bhp dotyczą prac wykonywanych na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych. Takie stanowiska pracy powinny być tak zorganizowane i usytuowane, aby pracownicy byli chronieni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, czyli m.in. temperaturą, opadami i wiatrem. Pracodawca musi zapewnić im pomieszczenie, w którym będą oni mogli rozgrzać się, podgrzać posiłek lub zmienić odzież. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa od 16°C, a całkowita jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 8 mkw. Jeśli firma nie może spełnić tego obowiązku, powinna dostarczyć im np. koksowniki.

Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub osób postronnych, podwładny może powstrzymać się od wykonywania obowiązków, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dr n. med. Marta Wiszniewska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

« wstecz

Usługi BHP Śląsk

Formularz kontaktowy

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.


Copyrights © www.slaskbhp.pl
Szkolenia BHP, kursy, usługi i doradztwo BHP