BHP Śląsk na Facebooku
BHP Śląsk na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
adres e-mail: biuro@slaskbhp.pl | tel. 508 764 679

Kontakt:

Obsługa BHP Śląsk

tel:+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@slaskbhp.pl
NIP: 712 179 00 45

Prowadzimy kursy i szkolenia BHP
między innymi na terenie takich miast jak:

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Lublin

Profilaktyka

Mówiąc o pracy w narażeniu na zimno, warto wspomnieć o zjawisku przystosowania do danych warunków, czyli aklimatyzacji, która oznacza adaptacyjne zmiany fizjologicznych reakcji u człowieka. Wyróżniamy aklimatyzację do zimna ogólną i miejscową. Aklimatyzacja ogólna polega na zwiększeniu metabolizmu oraz grubości podskórnej tkanki tłuszczowej. Aklimatyzacja miejscowa do zimna polega na zwiększeniu skórnego przepływu krwi i podwyższeniu temperatury skóry w obszarze narażonym na zimno.

Zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu środowiska zimnego na pracowników obejmuje wiele aspektów. Osoby wykonujące prace w narażeniu na zimno mogą być chronione przed zimnem przez ubrania ochronne. Odzież do pracy chroniąca przed zimnem to zwykle dwuczęściowe ubrania, które w zależności od potrzeb mogą być uzupełniane kamizelką, ocieplaczem, czapką i rękawicami. Izolacyjność cieplna warstw odzieży zależy przede wszystkim od ich grubości oraz rodzaju zastosowanej włókniny. Do pracy na przestrzeni otwartej stosowane są dodatkowo warstwy wiatrochronne. Podstawową sprawą jest dopasowanie rozmiaru ubioru do konkretnej osoby, gdyż ubrania zbyt luźne nie będą stanowić wystarczającej izolacji, z drugiej strony, odzież ciasna upośledza krążenie krwi. Istotną część odzieży ochronnej stanowią buty, które powinny być nieprzemakalne, dobrze izolować od zimna i posiadać podeszwę zapobiegającą poślizgowi. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy również hełmy przeznaczone do stosowania w klimacie zimnym, które jednocześnie chronią przez uderzeniem i zapewniają ochronę głowy przed zimnem.

Wszyscy pracownicy pracujący w zimnym otoczeniu powinni być poinformowani o skutkach zdrowotnych wywołanych niskimi temperaturami oraz przeszkoleni w rozpoznawaniu pierwszych objawów hipotermii.

Pracownicy pracujący zimą na otwartej przestrzeni - zgodnie z przepisami - powinni mieć zapewnione pomieszczenie, w którym mogliby się schronić przed opadami, ogrzać czy zmienić odzież. Takie pomieszczenie powinno mieć przynajmniej osiem metrów kwadratowych powierzchni, a temperatura nie powinna być niższa niż 16 °C.

W tym miejscu warto wspomnieć o rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 30 maja 1996 r.), które nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia nieodpłatnych posiłków pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; gdzie za okres zimowy, zgodnie z rozporządzeniem, uważa się okres od 1 listopada do 31 marca. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym: w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000 oraz przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia poniżej 10o C. Zapobieganiu negatywnym skutkom działania mikroklimatu zimnego służy również profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami, obejmująca badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne. Ich minimalny zakres określony jest we "Wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników", stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 roku. Zakres badań pracowników pracujących w mikroklimacie zimnym, zgodnie z wytycznymi określonymi w części 1. pkt. 13 "Wskazówek..", powinien obejmować w ramach badań wstępnych i okresowych: - badania lekarskie - ogólnolekarskie, w zależności od wskazań - dermatologiczne, - badania pomocnicze - w zależności od wskazań - EKG. Przy wyznaczaniu daty następnego badania należy uwzględnić, że kolejne badania odbywają się maksymalnie co 3 lata. Zgodnie z wytycznymi "Wskazówek..", należy rozważyć możliwość wykonywania pracy w warunkach mikroklimatu zimnego u osób ze stanami zapalnymi w układzie ruchu i układzie oddechowym oraz z chorobą niedokrwienną serca. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. z 27 września 1996 r.), zabrania się zatrudniać kobiety w ciąży i w okresie karmienia do wykonywania prac w warunkach, w których wskaźnik PMV jest mniejszy od -1,5.

dr n. med. Marta Wiszniewska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

« wstecz

Usługi BHP Śląsk

Formularz kontaktowy

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.


Copyrights © www.slaskbhp.pl
Szkolenia BHP, kursy, usługi i doradztwo BHP