BHP Śląsk na Facebooku
BHP Śląsk na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
adres e-mail: biuro@slaskbhp.pl | tel. 508 764 679

Kontakt:

Obsługa BHP Śląsk

tel:+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@slaskbhp.pl
NIP: 712 179 00 45

Prowadzimy kursy i szkolenia BHP
między innymi na terenie takich miast jak:

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Lublin

Szkolenia BHP

Zespół BHP ŚLĄSK prowadzi szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych: szkolenia BHP dla spawaczy, szkolenia BHP dla operatorów wózków jezdniowych, szkolenia okresowe BHP dla operatorów suwnic, szkolenia BHP dla kierowców, szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, szkolenia BHP dla pielęgniarek i lekarzy, szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli, szkolenia BHP dla pracowników budowlanych, szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie okresowe kończy się testem sprawdzającym nabytą przez uczestników szkolenia wiedzę. Test jest podstawą do wystawienia stosownego zaświadczenia, o odbyciu okresowego szkolenia BHP.

  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - powinni je przechodzić wszyscy pracownicy, nie rzadziej niż raz na 3 lata
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, powinni je przechodzić wszyscy pracownicy,  nie rzadziej niż raz na 5 lat
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, których praca wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, nie rzadziej niż raz na rok

Szkolenia BHP Śląsk

Szkolenia BHP są przedmiotowo zwolnione z podatku VAT. Cena jest ustalana w drodze negocjacji z klientem, w zależności od ilości szkolonych osób i rodzaju szkolenia. Szkolenia prowadzimy zarówno w siedzibie Klienta, jak i zewnętrznych salach szkoleniowych. Wszyscy nasi szkoleniowcy posiadają stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia pedagogiczne.

Ustawodawca ma świadomość, że czasami trudno jest wyłączyć z życia zawodowego kluczowe osoby z punktu widzenia firmy. Dlatego też, dopuszcza się szkolenie on – line, w drodze samokształcenia kierowanego.

Rodzaje szkoleń BHP

Prowdzimy kursy i szkolenia bhp na terenie całego województwa śląskiego. W ofercie posiadamy m.in.: szkolenia wstępne (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, zakres obowiązków i uprawnień zatrudniającego oraz samych pracowników dla poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy, ponoszenie odpowiedzialności cywilnej i prawnej w przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP, zagrożenia wypadkowe dla zdrowia i życia na jakie pracownik jest narażony w miejscu pracy,  elementarne zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie wystąpienia pożaru, wstęp do piewrwszej pomocy przedmedycznej), szkolenia okresowe (informacje dla dla pracodawców i osób kierujących zespołem pracowników, informacje dla dla pracodawców pełniących zadania służby BHP, informacje dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, informacje  dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych), szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia - pierwsza pomoc przedlekarska.

Szkolenia okresowe Śląsk

Formularz kontaktowy - szkolenia okresowe i wstępne w woj. śląskim

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.


Copyrights © www.slaskbhp.pl
Szkolenia BHP, kursy, usługi i doradztwo BHP